Over Huize Henriella

Huize Henriella is een onafhankelijk, particulier verzorginghuis met een gevarieerd aanbod aan zorg, wonen en welzijn in een veilig woon- leefklimaat. In de benaderingswijze staan de zorgvraag én de mogelijkheden van bewoners centraal. Huize Henriëlla biedt een gevarieerd aanbod aan zorg voor ouderen: verzorging, begeleiding, hulp in de huishouding en hulp bij andere activiteiten.

De organisatie van Huize Henriëlla is er op gericht om kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen aan ouderen. Ze doet dit in een omgeving waarin een groeiende groep ouderen een grote diversiteit aan zorgtaken vraagt. Voor de beantwoording van deze wensen heeft Huize Henriëlla de beschikking over een goed getraind personeel, dat veel aandacht heeft voor de individuele bewoner.

Zorg met een hart

Als ouderen niet meer zelfstandig kunnen wonen en de beslissing tot opname in een verzorgingshuis wordt genomen, is dat een grote stap. De formulering van de zorgvraag is niet uitsluitend voor medici: Huize Henriëlla onderkent het belang van de individuele wensen van de bewoner en zal bij het opstellen van het zorgplan hier dan ook rekening mee houden. Het doel is om de bewoner een thuis te laten ervaren in het samenspel van begeleidende, verzorgende, huishoudelijke en andere activiteiten in het dagelijks leven.

De mogelijkheden verkennen

In de filosofie van Huize Henriëlla staat actieve deelname van bewoners aan het sociale verkeer centraal, net als de stimulans om daar waar mogelijk fysieke beperkingen te overbruggen. Met inachtneming van geestelijke, lichamelijke en sociale begrenzingen van ouderen zoekt Huize Henriëlla naar mogelijkheden om de bewoners te betrekken en te laten participeren.