Thuiszorg op maat

Thuiszorg kan wenselijk zijn in verschillende situ- aties na bijv. een ziekenhuisopname, tijdens de va- kantieperiode van familie of als u niet meer in staat bent voor u zelf te zorgen.

Indicatie

Thuiszorg is een voorziening die valt onder de ABWZ en het WMO, u hebt dus een indicatie nodig om er gebruik van te kunnen maken. Verder geldt een inkomstenafhankelijke eigen bijdrage. Wij kunnen u ook hulp bieden bij het invullen van aanvraagformulieren voor zorg, huishoudelijke hulp en voor hulpmiddelen.