CIZ indicatie / wachtlijst

Een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is wenselijk maar niet noodzakelijk. Wij hanteren geen wachtlijsten. Indien nodig zul- len wij u altijd doorverwijzen naar andere samen- werkende woonvoorzieningen.