Zorg rondom het levenseinde

Ten aanzien van moeilijke beslissingen rondom het levenseinde hebben wij een beleid ontwik- keld. Wij zullen er alles, wat in ons vermogen ligt, aan doen om onze bewoners in hun laatste levensfase zo goed mogelijk bij te staan.