Zorgaanbod

In samenspraak met de bewoner en/of familie en in nauwe samenwerking met de (verpleeg)huisarts en/ of andere disciplines als bijv. fysiotherapie wordt bepaald hoe en op welke wijze het zorgaanbod kan worden geboden.

Met inachtneming van de geestelijke, lichamelijke en sociale beperkingen van de bewoner wordt het zorgplan afgestemd op de persoonlijke behoefte van de bewoner. De geboden zorg voegt zich naar de wensen en het levensritme van het individu. Huize Henriëlla biedt veel ruimte aan familie en naasten om betrokken te blijven bij de zorg.